Barn och unga på Jamboree17

Om kåren

Bli scout nu

Vårt medlemsantal uppgår till ca 120 st, varav ca 80 är yngre än 25 år. Medlemmarna fördelar sig på en Spåraravdelning, ”Bagheera”, en Upptäckaravdelning kallad ”Rovdjuren”, en Äventyraravdelning ”Mohikanerna”, en Utmanaravdelning samt ledare och stödmedlemar.

Vi vill gärna bli fler så går du i årskurs 2 eller högre så är du välkommen att ta kontakt med oss och träffa nya kompisar och ha roligt!

Avdelningar

I scoutkåren finns det olika avdelningar som är uppdelade efter scouternas åldrar.

Varje avdelning är uppdelad i patruller (små grupper). En patrull består av  fem till åtta medlemmar. I patrullen får scouterna träna sitt ledarskap genom att leda andra som är yngre eller lika gamla. Varje avdelning träffas en gång i veckan i vår stuga/lokal.

Scoutlokalen

Vi har hyrt en lokal i Brickebacken som vi under sommaren kommer göra om till vår egen

Scouthult

I Markaskogen på bekvämt cykel- eller promenadavstånd från lokalen är vår stuga ”Scouthult” belägen där vi förlägger en hel del möten, hajker och andra aktiviteter. Här kan du läsa mer om scouthult

Aktiviteter

Utöver avdelningsmöten finns andra aktiviteter och arrangemang som kåren brukar delta på.

På hösten har äventyrare och äldre möjlighet att delta i patrulltävlingen Nattjakten. Även Jota-Joti äger rum för Äventyrare och äldre på hösten. Avdelningarna har ibland egna hajker och utflykter.

På våren har vi en gemensam kårhajk och avslutning där alla kårens medlemmar får delta. I maj brukar patrulltävlingen Expeditionen äga rum där alla scouter, spårare och äldre, kan delta.

På sommaren åker vi på sommarläger på olika platser i landet.

Kårstämma

I början av vårterminen har kåren sin kårstämma då alla kårens medlemmar har möjlighet att tycka till och bestämma över kårens verksamhet. Vid stämman väljs ledamöter och funktionärer i kårstyrelsen.