BWI7173

Vår organisation

Scoutkåren

En scoutkår kan variera i storlek. Scouternas största kår har drygt 450 medlemmar. Vår kår har ca 120 medlemmar.

I scoutkåren finns det olika avdelningar som är uppdelade efter scouternas åldrar. I vår kår har vi 4 avdelningar fördelade på en spårar-, en upptäckar- och två äventyraravdelningar.

Varje avdelning är uppdelad i patruller (små grupper).

En patrull består av fem till åtta medlemmar.

I patrullen får scouterna träna sitt ledarskap genom att leda andra.

Varje avdelning träffas ungefär en gång i veckan i vår lokal eller stuga.

Styrelsen

Kåren har en vald styrelse. På styrelsemötena diskuterar man bland annat kommande aktiviteter, ledarsituationen och följer upp ekonomin. Kåren har också ett medlemsregister som uppdateras löpande.

En person hanterar beställningar av skjortor och märken och en person ser till att vi har halsdukar att dela ut på avslutningarna. En annan person ansvarar för att hemsidan hålls uppdaterad.

Vår stugfogde sköter om vår stuga och mindre reparationer.

Ungefär en gång om året träffas vi en heldag för att göra lite större underhåll i och omkring stugan.