Personuppgiftsbehandling

I samband med att du vill bli medlem i kåren måste vi ha ditt samtycke för att kunna hantera dina personuppgifter.

Scoutkåren behöver kunna behandla vissa personuppgifter om dig för att kunna ge dig en trygg, säker och praktisk upplevelse.

De personuppgifter du lämnar kommer att behandlas för att administrera kårens verksamhet i form av fakturering av medlemsavgift, närvarorapportering, bidragsansökningar mm.

Dina personuppgifter kan komma att vidarebefordras från scoutkåren till Scouterna (organisationsnummer 802006-2942). De hanterar fakturering av medlemsavgifter samt statsbidragsansökan.

De personuppgifter som vi samlar in och vill behandla är:

Namn och personnummer: Används för att identifiera dig. Vi behöver spara de uppgifterna i tio år. Dessa uppgifter kan behöva delas med vårt försäkringsbolag eller i samband med statsbidragsansökan. När vi rapporterar studiecirklar delar vi ditt namn och personnummer med Sensus studieförbund.

Kontaktuppgifter, såsom telefonnummer, e-postadress, postadress: De uppgifterna behöver vi för att kunna kontakta dig och kommunicera med dig. Dessa uppgifter sparar vi i upp till ett år efter avslutat arrangemang.

Matpreferenser, allergier: I vår verksamhet bjuder vi ibland på mat, t.ex. hajk och läger. Vi behöver därför veta vad du vill och kan äta. Vi sparar de uppgifterna i upp till ett år efter avslutat arrangemang.

Medicinsk information: För din trygghet och säkerhet behöver vi veta om det är något särskilt i ditt hälsotillstånd som behöver speciell anpassning, eller om du har speciella behov av något slag. Den här informationen hanterar vi med extra försiktighet och endast de personer som har direkt behov av informationen kommer att få tillgång till den.

 

Du har enligt dataskyddsförordningen GDPR rätt att en gång per kalenderår få veta vilka personuppgifter om dig vi behandlar och hur vi behandlar dem, om du begär det skriftligt. Du har också rätt till att när som helst, begära att vi rättar de uppgifter behandlar om dig.

Du har dessutom möjlighet att ta tillbaka ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter och rätt att kräva att dina uppgifter raderas. Det innebär i så fall att scoutkåren inte längre får behandla dina personuppgifter för detta arrangemang. Viktigt då är att tänka på att det kan påverka scoutkårens möjlighet till att ge dig en trygg och säker verksamhet.

 

För att kontakta oss med frågor om hanteringen av dina personuppgifter:

engelbrektscoutkar@gmail.com