Medlemsavgift

I medlemsavgiften ingår det mesta av den verksamhet vi genomför. När vi har läger och hajker tillkommer en extra avgift.

Just nu är medlemsavgiften i vår kår 400 kronor per termin. För familjer med fler medlemmar är avgiften 300 kronor för medlem 2 och efterföljande.

Det finns även ett stödmedlemskap för t.ex. studerande på annan ort eller medlemmar som inte längre är aktiva på avdelning, men ändå vill ta del av vår verksamhet. Den avgiften ligger på 300 kr per termin.

Så snart du ansökt om medlemskap och blivit registrerad i vårt medlemsregister skickas en faktura till dig.

Den som betalar sin medlemsavgift blir också medlem i ett distrikt och Scouterna samt i en av världsscoutorganisationerna, WOSM för pojkar och WAGGGS för flickor.