Hitta till oss

Engelbrekt scoutkår

Besöksadress:
Drakenbergsgatan 43
70219 Örebro

Kontakta oss gärna!

Har du några funderingar?

Kontakta oss gärna på vår e-post: engelbrektscoutkar@gmail.com

Styrelse

Jessica Waleryd

Avdelningsledare, Kårsekreterare
jwaleryd@gmail.se Mobil: 070-598 45 42

Ledare på avdelningen Utmanare

Jessica Waleryd

Avdelningsledare, Kårsekreterare
jwaleryd@gmail.se Mobil: 070-598 45 42

Ledare på avdelningen Upptäckare

Per Bengtsson

Avdelningsledare

Ledare på avdelningen Spårare

Anna Windal

Avdelningsledare

Ledare på avdelningen Äventyrare

Sarah Greatorex

Avdelningsledare

Funktionärer